xbid in 0 days 0 hours 9 minutes
Vente spéciale
Alphabet Special Auction
enters xBid in 0 days 0 hours 9 minutes
BCA Direct Mix Tarde
Biler fra leasing, bytte, finans, utleie, etc.
enters xBid in 0 days 0 hours 11 minutes
BCA Exclusivo AYVENS LeasePlan
CarNext Lease Mix
enters xBid in 0 days 0 hours 56 minutes
BCA Parceiros de Marca
Leie, leasing og brukte biler
enters xBid in 0 days 1 hours 11 minutes
Biler fra leasing, bytte, finans, utleie, etc. 25/
Biler fra leasing, bytte, finans, utleie, etc.
enters xBid in 0 days 4 hours 41 minutes
Supersonica seccion martillo 25/07/2024
Dealer part-exchange, Leasing, Fleet…
enters xBid in 0 days 6 hours 13 minutes
BCA Direct Preço Mini - LANCES DE 50€
Lav pris brukte biler
enters xBid in 0 days 7 hours 11 minutes
BCA Direct Comerciais
Used Light Commercials
enters xBid in 0 days 7 hours 26 minutes
BCA Direct Mix Noite
Biler fra leasing, bytte, finans, utleie, etc.
enters xBid in 0 days 7 hours 41 minutes
BCA Direct Sinistrados
Skadekjøretøyer
enters xBid in 0 days 8 hours 11 minutes
Live online

Personvernerklæring


Vårt løfte angående personvern

Ditt personvern er viktig for oss.

Alle har rettigheter i tilknytning til den måten personopplysningene deres blir behandlet på. I forbindelse med virksomheten vår vil vi samle inn, lagre og behandle personopplysninger om våre kunder, leverandører og andre tredjeparter, og vi er klar over at en korrekt og lovlig behandling av slike opplysninger vil bidra til at brukerne har tillit til organisasjonen vår, slik at vi kan drive en vellykket forretningsvirksomhet.

Denne erklæringen danner grunnlaget for hvordan personopplysninger vi samler inn om deg, eller som du oppgir til oss, vil bli behandlet. Vi ber deg lese det følgende nøye for at du skal forstå våre synspunkter og rutiner angående personopplysningene dine og hvordan vi vil behandle dem.

 


Full personvernerklæring

Vi er medlem av BCA-konsernet (BCA Group), og vårt øverste eierselskap er BCA Marketplace plc (som er registrert i England og Wales med organisasjonsnummer: 09019615). Du kan lese mer om BCA Marketplace plc og BCA Group på www.bcamarketplaceplc.com. Denne personvernerklæringen er utgitt på vegne av BCA Group, så når vi bruker ord som «vi», «oss» og «vår», sikter vi til det relevante selskapet i BCA Group som er ansvarlig for å behandle opplysningene dine. BCA Autoauktionen GmbH, Floßhafenstraße 5, DE-41460 Neuss er behandlingsansvarlig og ansvarlig for dette nettstedet. Vi har etablert et personvernkontor (Privacy Office) og utnevnt et personvernombud (Data Protection Officer, DPO). Begge er tilgjengelige på e-postadressen [email protected]. Personvernkontoret og personvernombudet kan kontaktes per brev (angi adressaten på konvolutten) til BCA, Headway House, Crosby Way, Farnham, Surrey, United Kingdom, GU9 7XG eller på telefonnummer: +44 (0)1252 721200. Merk at ansvarlig tilsynsmyndighet for overholdelse av gjeldende personvernlovgivning Information Commissioner's Office i Storbritannia.

 


Prinsipper for personvern

Når vi behandler opplysningene dine, må vi følge de seks prinsippene for god praksis. Ifølge dem skal personopplysningene dine:

 


Informasjon du oppgir til oss

Vi kan komme til å samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige personopplysninger om deg, herunder:

 


Særlige kategorier av personopplysninger

Informasjon om rasemessig eller etnisk opphav, politiske synspunkter, livssyn, medlemskap i fagforeninger, helse, rulleblad, seksualliv eller legning eller visse typer genetiske eller biometriske data er kjent som «særlige kategorier» av personopplysninger.

Vi regner ikke med å samle inn noen personopplysninger av «særlige kategorier» om deg når vi håndterer kundeforholdet ditt.

 


Hvordan vi samler inn personopplysninger fra deg

Vi kan komme til å samle inn personopplysninger ved direkte kommunikasjon med deg, for eksempel:

Vi kan komme til å innhente personopplysninger via automatisert teknologi når du benytter deg av nettstedet vårt, gjennom informasjonskapsler, serverlogger og liknende teknologier.

Vi kan også komme til å samle inn personopplysninger om deg fra tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel:

 


Det juridiske grunnlaget for vår bruk av personopplysningene dine

Vi vil utelukkende bruke personopplysningene dine i den utstrekning loven tillater det. Det mest vanlige er at vi vil bruke personopplysningene dine i følgende tilfeller:

Vi vil bruke personopplysningene dine til følgende konkrete formål, og det rettslige grunnlaget for dette er som følger:

Grunner til at vi bruker den informasjonen du oppgir til oss

Rettslig grunnlag

Når du opptrer som representant for en organisasjon – for å kunne registrere organisasjonen som en ny kunde

Det vil være nødvendig av hensyn til berettigede forretningsmessige interesser, nemlig for at vi skal kunne levere produkter og tjenester til organisasjonen din

Når du opptrer som representant for en organisasjon – for å kunne behandle instrukser fra deg og, hvis det aksepteres, for at vi skal kunne levere produkter og tjenester til organisasjonen din (herunder håndtere betalinger og avgifter)

Det vil være nødvendig av hensyn til berettigede forretningsmessige interesser, nemlig for at vi skal kunne levere produkter og tjenester til organisasjonen din

For å innhente mer informasjon om deg og/eller organisasjonen din

Det vil være nødvendig av hensyn til berettigede forretningsmessige interesser, nemlig for at vi skal kunne være klar over alle problemer eller utfordringer knyttet til produktene og tjenestene vi leverer

 

Vi vil kun bruke personopplysningene dine til det eller de formålene vi har samlet dem inn for, med mindre vi ser at vi trenger dem av en annen grunn som åpenbart er i tråd med det opprinnelige formålet. Dersom vi skulle trenge personopplysningene dine til et annet formål, vil vi informere deg om forholdet og forklare det rettslige grunnlaget vi baserer dette på.

Merk at vi kan komme til å behandle personopplysningene dine uten din kjennskap eller uten ditt samtykke, i samsvar med de ovennevnte reglene, der dette er påkrevd eller tillatt ved lov.

 


Hvis du ikke kan eller vil gi oss personopplysningene dine

Uten personopplysningene dine kan vi verken registrere deg eller organisasjonen din som en ny kunde. Det betyr at vi ikke vil kunne levere noen produkter eller tjenester til deg eller organisasjonen din.

 


Videreformidling av opplysningene dine

Vi kan komme til å dele personopplysningene dine med følgende parter:

Vi krever at alle tredjeparter respekterer og verner personopplysningene dine og at de behandler dem i samsvar med loven. Vi tillater ikke at tredjepartsleverandører bruker personopplysningene dine til sine egne formål, og vi gir dem bare tillatelse til å behandle personopplysningene dine til bestemte formål og i samsvar med instrukser fra oss.

 


Vi sikrer personopplysningene dine

All informasjon du oppgir til oss, blir lagret på sikre servere i EØS-området.

Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å hindre at personopplysningene dine går tapt ved uhell, blir misbrukt eller på noen måte blir endret eller videreformidlet til utenforstående. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine til de av våre ansatte, representanter, kontraktører og andre tredjeparter som har et forretningsmessig behov for dem. De vil bare behandle personopplysningene dine på oppdrag fra oss, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har iverksatt prosedyrer for å håndtere ethvert brudd på personvernet og vil varsle deg og relevante myndigheter om et slikt brudd dersom vi er rettslig forpliktet til å gjøre dette.

 


Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine

Hvor lenge vi vil oppbevare personopplysningene dine er avhengig av det «rettslige grunnlaget» for at vi bruker opplysningene, som følger:

Rettslig grunnlag

Hvor lenge

Når vi bruker/lagrer opplysningene dine fordi det er nødvendig for å oppfylle kontrakten mellom oss

Vi vil bruke/lagre opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten mellom oss

Når vi bruker/lagrer opplysningene dine fordi det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse vi er pålagt

Vi vil bruke/lagre opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne overholde våre rettslige forpliktelser

Når vi bruker/lagrer opplysningene dine fordi vi har en berettiget forretningsinteresse til å gjøre det

Vi vil bruke/lagre opplysningene dine til du ber oss slutte med det. Men dersom vi kan godtgjøre at årsaken til at vi bruker/lagrer opplysningene dine, veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, så vil vi fortsette å bruke og lagre opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å overholde kontrakten mellom oss (eller tidligere dersom vi ikke lenger har en berettiget interesse i å bruke/lagre opplysningene dine)

Når vi bruker/lagrer opplysningene dine fordi du har gitt oss et konkret, informert og utvetydig samtykke Vi vil bruke/lagre opplysningene dine til du ber oss slutte med det

 

For å kunne avgjøre en passende lagringstid for opplysningene sine vil vi ta hensyn til personopplysningenes mengde, natur og eventuelle sensitive innhold, potensiell risiko for skader ved misbruk eller videreformidling av personopplysningene, hvilke formål vi behandler personopplysningene for, og hvorvidt vi kan oppfylle disse formålene med andre midler, samt gjeldende rettslige krav.

 


Dine rettigheter

Du har forskjellige juridiske rettigheter i tilknytning til opplysningene du gir oss, eller som vi samler inn om deg, som følger:

Det kan være at vi trenger å be om spesifikk informasjon av deg for at vi skal kunne identifisere og forsikre oss om at du har lovlig tilgang til personopplysningene dine (eller til å benytte deg av andre rettigheter). Dette er et nødvendig tiltak for å sikre at ingen personopplysninger blir formidlet til andre enn de som har krav på dem. Vi kan også komme til å kontakte deg for å be om mer informasjon i forbindelse med forespørselen din for å kunne svare deg raskere.

Vi vil prøve å svare på alle legitime henvendelser innen én måned. Noen ganger vil det ta mer enn én måned, dersom forespørselen er særskilt komplisert, eller hvis du har kommet med en rekke henvendelser. I så fall vil vi informere deg om dette og holde deg oppdatert i sakens anledning.

 


Informasjonskapsler og hva vi bruker dem til

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som inneholder internettinnstillinger. Informasjonskapselen blir lastet ned av nettleseren din den første gangen du besøker et nettsted.

Enkelte informasjonskapsler er svært nyttige fordi de kan forbedre brukeropplevelsen når du vender tilbake til et nettsted du har besøkt før. Dette forutsetter at du bruker den samme enheten og den samme nettleseren. I så fall vil informasjonskapslene huske preferansene dine, vite hvordan du brukte nettstedet og tilpasse innholdet du får se, slik at det er mer relevant for deg og dine behov.

Type informasjonskapsler

Det er fire kategorier av informasjonskapsler: helt nødvendige informasjonskapsler, ytelsesbaserte informasjonskapsler, funksjonelle informasjonskapsler og informasjonskapsler for markedsføring.

Håndtering av informasjonskapselinnstillinger på dette nettstedet

Selv om du når som helst kan deaktivere visse informasjonskapsler i nettleseren din, er det viktig å merke seg at det å endre innstillingene og blokkere visse informasjonskapsler kan føre til at du ikke får dra full nytte av alle funksjonene på nettstedet vårt.

Enkelte informasjonskapsler er helt nødvendige for å muliggjøre visse funksjoner, og uten dem vil du ikke kunne bruke nettstedet slik det er tenkt. Disse informasjonskapslene er lagret på datamaskinen din så lenge du bruker nettstedet, og så lenge den aktuelle økten er aktiv. Slike helt nødvendige informasjonskapsler kan ikke deaktiveres.

 


Velge bort mottak av kommunikasjon

Du kan når som helst be om at vi slutter å sende deg korrespondanse ved å logge på nettstedet og krysse av eller fjerne avkryssingen av visse bokser, for å justere preferansene dine for markedsføring, eller ved å bruke linkene for utmelding som skal følge med i hver eneste reklamemelding du mottar.

 


Automatiserte avgjørelser

Vi benytter oss ikke av prosesser som innebærer automatiserte avgjørelser.

 


Linker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde linker til tredjepartssider, programtillegg og applikasjoner. Hvis du klikker på slike linker eller aktiverer slike tillegg, kan det være at tredjeparter samler inn og deler opplysninger om deg. Vi har ingen kontroll over slike tredjepartssider og er ikke ansvarlig for personvernerklæringene deres. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringen på hvert eneste nettsted du besøker.

 


Endringer i erklæringen

Fremtidige endringer vi gjør i erklæringen vil bli offentliggjort på nettstedet vårt.