xbid in 0 days 4 hours 59 minutes
xBid MiniPreis
Lav pris brukte biler
enters xBid in 0 days 4 hours 59 minutes
Alphabet used company cars
Alphabet used company cars
enters xBid in 0 days 4 hours 59 minutes
Alphabet Lease veiling (donderdag)
Alphabet Lease veiling (donderdag)
enters xBid in 0 days 5 hours 29 minutes
CarNext Damaged xBid
CarNext Damaged
enters xBid in 0 days 5 hours 59 minutes
Behördenfahrzeuge xBid
Used Government Cars
enters xBid in 0 days 5 hours 59 minutes
EU Tesla Thursday
Only Tesla branded vehicles in European sale
enters xBid in 0 days 6 hours 0 minutes
CarNext Lease Mix
CarNext Lease Mix
enters xBid in 0 days 6 hours 3 minutes
Mix open Thursday - 46025453
Online Auction with xBid
enters xBid in 0 days 7 hours 1 minutes
MULTIPRODUCTO A MARTILLO - NO TTE INTERCAMPA
CarNext Lease Mix
enters xBid in 0 days 7 hours 3 minutes
CarNext Premium xBid
CarNext Premium
enters xBid in 0 days 7 hours 29 minutes
Live online

Auksjonsvilkår


0.0 Korte fakta før kjøp

 

Aksept av auksjonsbetingelsene er et krav for å delta i nettauksjonen. De komplette auksjonsbetingelsene kan leses nedenfor.

 


1.0

Budgiver og Kjøper godtar å bruke BCA Bilauksjon AS til kjøp av kjøretøy og godtar videre å gjøre dette i overensstemmelse med disse vilkårene og betingelsene, enten ved godkjenning ved bruk av registreringsopplysninger eller ved å gi opplysninger på internettplattformen. Alle tilbudte kjøretøy, tilbehør og andre gjenstander tilbudt i BCA Direct service selges i kommisjon, det vil si i BCA Bilauksjon AS’ navn, men for Selgers regning. BCA Bilauksjon AS har rett til å oppkreve kjøpesumkjøpesummen pluss auksjonsgebyret i sitt eget navn og, om nødvendig, å forfølge betalingskravet gjennom rettslige kanaler og/eller annullere kjøpskontrakten.

 

1.1

BCA Bilauksjon AS er utelukkende auksjonsholder og dermed formidler av auksjonssalgene, og kjøretøyene selges dermed for den enkelte Selgers regning og risiko. Kjøperen kan derfor ikke gjøre mangelskrav gjeldende overfor BCA Bilauksjon AS, bortsett fra ved vanhjemmel, jf. punkt 1.2 nedenfor.

1.2

Uansett om BCA Bilauksjon AS kun er formidler/kommisjonær, stiller BCA Bilauksjon AS sikkerhet hvis det dreier seg om et vanhjemmelsansvar. Dette som en service ovenfor Kjøper – som simpel kausjonist for Kjøpers eventuelle erstatningskrav begrunnet i et vanhjemmelsansvar. BCA Bilauksjon AS´ sikkerhetsstillelse kan imidlertid aldri overstige det på auksjonen kjøpte kjøretøyets vurderingspris på tilbaketakelsestidspunktet (som skal finne sted innen 5 arbeidsdager etter dagen for hammerslaget), dog alltid maksimalt den på auksjonen betalte kjøpesummen inkl. salær, uansett om Kjøper eventuelt har foretatt forbedringer og/eller vedlikehold av det aktuelle kjøretøyet. Med vanhjemmel forstås at en tredjepart har et gyldig eierforbehold for en restgjeld i det på auksjonen solgte kjøretøyet, at kjøretøyet er stjålet eller at kjøretøyet er beheftet med en rådighetsmangel i form av et gyldig tinglyst eierpantebrev eller løsørepantebrev i kjøretøyet.

1.3

Selger er forpliktet til å frita BCA Bilauksjon AS for ethvert krav, herunder inkludert renter og kostnader, fremsatt mot BCA Bilauksjon AS.

1.4

BCA Bilauksjon AS forbeholder seg retten til å avvise en påmelding, fremstilling, gjenpåmelding eller gjenfremstilling av et kjøretøy. Dette gjelder også dersom BCA Bilauksjon AS vurderer at minsteprisen som er opplyst av Selger, er utenfor markedsnivå.

1.5

Selger er forpliktet til å underrette BCA Bilauksjon AS såfremt det skjer endringer i Selgers momsregistreringsforhold m.m. Mottar Selger et oppgjørsbilag som ikke er i overensstemmelse med de faktiske forholdene, er Selger forpliktet til å underrette BCA Bilauksjon AS om dette umiddelbart slik at BCA Bilauksjon AS kan rette feilen.

 


2.0 Tilgang til Nettauksjonen

Nettauksjonene tilbys bilforhandlere som finner auksjonene ved pålogging på BCA Bilauksjon AS sin hjemmeside. Alle [Selgere] vil bli utvalgt av BCA Bilauksjon AS og må oppfylle visse kvalifikasjonskrav som vil fremgå av BCA Bilauksjon AS sin hjemmeside.

For å få tilgang til nettauksjonen må Kjøper/Budgiver opplyse BCA Bilauksjon AS om:

BCA forbeholder seg retten til å kreve at det fremlegges en fullmakt dersom søkeren ikke har tegningsrett.

 

2.1

BCA Bilauksjon AS gir Budgiver et brukernavn og passord (passordet kan endres av Budgiveren.

Budgiver erklærer seg innforstått med at brukernavn og passord skal benyttes og oppbevares fortrolig. Dessuten erklærer Budgiver seg innforstått med at uvedkommende ikke skal gis urettmessig tilgang til systemet.

Hvis Budgiver skulle få mistanke om at en uvedkommende person har fått urettmessig tilgang til brukernavn og passord, må han/hun omgående skriftlig kontakte BCA Bilauksjon AS på e-post [email protected] om dette. Inntil BCA Bilauksjon AS har mottatt en slik melding, er Budgiver ansvarlig for transaksjoner som foretas i vedkommendes navn ved hjelp av brukernavn og passord.

Budgiveren har mulighet, og oppfordres til, å lese nøye gjennom auksjonsbetingelsene før endelig deltakelse . Aksept av auksjonsbetingelsene er en forutsetning for å delta i nettauksjonen.

 


3.0 Kjøretøybeskrivelse (kosmetisk beskrivelse) og Kjøpers besiktigelse

 

3.1 Synsvinkler

Karosseri vises fra en standard synsvinkel, 2 meter og i 90 grader fra kjøretøyet og/eller fra en vinkel på 45 grader begge veier. Bulker eller defekter i lakken som betraktes som uakseptable, må være synlige fra standard visningsvinkel. Uakseptable defekter som er synlige fra denne visningen, vil bli presentert for hvert enkelt kjøretøy i kjøretøyets skadebeskrivelsesrapport. Akseptabel og normal slitasje, for eksempel som beskrevet i avsnittene nedenfor, vil ikke bli presentert i kjøretøyets skadebeskrivelsesrapport, og Kjøper aksepterer å ikke kunne påberope seg slike defekter. Oppfatningen av akseptabel slitasje må alltid ses i sammenheng med kjøretøyets faktiske kilometerstand.

Kjøretøy blir ikke inspisert på lift, og understellet blir følgelig ikke kontrollert for eventuelle skader, og det kan ikke reklameres på dette.

3.2 Lakkarbeid

Opptil 4 steinsprutskader per panel på frontpanelene er å anse akseptert. Overflateslitasje eller riper der metallet ikke er eksponert og/eller rustent, og som kan poleres opp, er å anse akseptert. Kosmetiske reparasjoner er å anse akseptert forutsatt at fargen samsvarer og at de ikke er lett synlig fra standard synsvinkel. Riper i lakken som er mindre enn 10 mm lange, er å anse akseptert. Små riper og overflateslitasje omkring døråpninger, nøkkelhull og drivstoffpåfyllingslokk er å anse akseptert. Lakkreparasjoner er akseptable såfremt det ikke er ujevnheter mellom panelene eller klargjøringsmerker eller synlig overspraying eller skitt i lakken.

3.3 Bulker

Små bulker på de nedre panelene, som bare kan ses ved en «linjalsjekk», er akseptable. Mindre karosseribulker (parkeringsbulker) er akseptable, forutsatt at:

3.4 Støtfangere og gummilister

Riper og/eller avskrapninger på malte støtfangere og sidegummilister er å anse akseptert forutsatt at de ikke trenger gjennom til grunnmaterialet og er mindre enn 100 mm lange. Støt eller bulker på støtfangere eller gummilister er å anse akseptert hvis de er mindre enn 20 mm i diameter. Lakkskader som er normal slitasje i betraktning av kjøretøyets alder og kilometerstand, er å anse akseptert. Misfarginger som skyldes ytre påvirkning som f.eks. værforhold og grus, er akseptable med mindre det er klart at de er forårsaket av feilaktig bruk av kjemikalier eller kraftige rengjøringsmidler.

3.5 Vindusglass og lysglass

Steinsprut på frontruten på opptil 2 mm er å anse akseptert, forutsatt at det ikke reduserer sjåførens utsyn i feltet til venstre vindusvisker, og ikke har medført sprekker. Steinsprut eller riper på frontlys, tåkelys eller blinklys som ikke har knust glasset og ikke skader funksjonen, er å anse akseptert.

3.6 Speil

Overflateslitasje eller riper med en lengde på 50 mm, som ikke trenger gjennom malingen, eller grunnmaterialet ved umalte speil, er å anse akseptert.

3.7 Hjul og pynteringer

Riper eller overflateslitasje på hjulkapsler, som ikke nedbryter materialet eller deformerer hjulkapselen, er å anse akseptert. Felgskader er akseptable ved en skjevhet på opptil 25 mm i flens.
En mønsterdybde på 2 mm på dekkene er å anse akseptert.

3.8 Innvendig stand

Seter som viser spor etter bruk, slitte setetrekk og typisk slitasje på setene er å anse akseptert. Setetrekk som har båret vekt og resultert i vinglete setesider er å anse akseptert. Slitasje, spor etter typiske slitasjeskader og tilsmussing etter normal bruk er å anse akseptert, forutsatt at stoffet ikke er revet i stykker. Montering av innebygd ekstrautstyr etterlatt i kjøretøyet, er å anse akseptert. Hull etter avmonterte telefoner og håndfrie apparater er å anse akseptert, forutsatt at de er på siden av kontrollpanelet, eller ikke er lett synlig fra førersetet. Gulvmatter som viser tegn på bruk, misfarging og overflateslitasje er å anse akseptert. Overflatiske hakk og mindre flekker på plast- og kledningsplater i bagasjerommet, på bakdøren, på dørtrinn og nederst på dørene innvendig, er å anse akseptert. Medtatt ratt, girspak, bremsehåndtak osv. med brukstegn er å anse akseptert, forutsatt at materialet ikke er revet i stykker.

3.9 Understell

Det er ikke foretatt noen kontroll av kjøretøyenes understell. Bulker, overflateslitasje og riper på understellet og deler montert under karosseriet, er å anse akseptert. Rust på deler montert under karosseriet, er å anse akseptert.

3.10 Teknisk stand

Alle kjøretøyene har bestått en kort testkjøring, men det er ikke foretatt noen detaljert inspeksjon av mekaniske komponenter. Kjøretøyene blir tilbudt uten større mekaniske defekter på motor, kløtsj, girkasse, akselkopling, drivaksler og styremekanisme. Mindre defekter på andre mekaniske komponenter, som for eksempel hjullager, er å anse akseptert.

3.11 Elektriske komponenter

Det blir sjekket at tenningsanlegg, klimaanlegg, varmeapparat/vifte, elektriske vinduer, soltak og sidespeilmotorer fungerer korrekt. Defekter på andre elektriske komponenter, som for eksempel lys, er å anse akseptert. Motorlamper, airbaglamper, ABS-lamper og ladelamper blir kontrollert. Feil på andre kontrollamper er å anse akseptert.

3.12 Tidligere skader

Reparerte tidligere skader, reparerte kollisjonsskader, oppretting av understell, gjennomskjæring av understell og sveisereparasjoner, er å anse akseptert. Kjøperen er forpliktet til på egne vegne å kontrollere kjøretøyet for eventuelle tidligere skader, og BCA Direct/BCA Bilauksjon AS har ikke noe som helst ansvar i denne sammenhengen.

 


4.0 Auksjonsgjenstanden

 

4.1 

Når kjøretøyet er solgt (ved tilslaget), går risikoen for kjøretøyet, det vil si risikoen for tyveri av eller fra kjøretøyet og/eller enhver skade/mangel på kjøretøyet, over til Kjøperen, med unntak av skade som oppstår mens kjøretøyet er i BCA Bilauksjon AS sin varetekt og kontroll og som er dokumentert å være BCA Bilauksjon AS sitt lovbestemte ansvar.

4.2 

Hverken Selger eller BCA Bilauksjon AS har ansvar for utførte servicer – hverken fra autoriserte eller andre verksteder. Auksjonsrekvirenten eller BCA Bilauksjon AS har heller ikke ansvar for ikke-utførte servicer.

4.3 

Kjøretøyene selges i den stand de foreligger ved hammerslag, som besiktiget av Kjøperen, og uten garantier av noen art.

4.4

Kjøretøyets papirer medfølger alltid (jf. annet pkt. 8.1 III), med mindre annet er uttrykkelig opplyst. Førstnevnte gjelder imidlertid ikke et kjøretøys forsikringer, da disse aldri medfølger. Såfremt det er anført at registreringsbevis ettersendes, vil dette normalt skje innenfor 14 - 30 arbeidsdager.
I slike tilfeller vil det alltid være opplyst om dette på det aktuelle kjøretøyet. Ved salg fra namsmyndighetene, advokater og finansieringsselskaper må det påregnes en noe lengre ekspedisjonstid, tilsvarende vil det normalt gå 2 - 3 måneder, og i enkelte tilfeller mer, før evt. utlegg/pant blir slettet. Nærmere opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til BCA Bilauksjon AS.

4.5

Det påhviler Kjøper umiddelbart etter mottakelse av kjøretøyet og de tilhørende papirene å kontrollere at følgende er i overensstemmelse med det opplyste i katalogen/nettkatalogen:

4.6

Kjøretøyet selges fritt for pengeheftelser. Dersom pengeheftelser ikke har blitt slettet innen levering, kan BCA Bilauksjon AS avgi erklæring om at heftelsen(e) vil bli slettet innen rimelig tid. Dersom en slik erklæring gis, kan Kjøperen ikke gjøre gjeldende mangelsinnsigelser som følge av pengeheftelsene. BCA Bilauksjon AS kan forlange ekstern bistand for Selgers regning for å fremskynde denne saksbehandlingen, og kan tilsvarende fakturere Selger interne kostnader som BCA Bilauksjon AS måtte ha i forbindelse med saksbehandlingen. BCA Bilauksjon AS har rett til å avvente avregning av et kjøretøy som tilhører  Selger frem til heftelser, restgjeld og anmerkninger er dokumentert slettet fra Tinglysningen.

 


5.0 Spesielle forhold ved Nettauksjonerne

 


6.0 Kjøpesum og salær

 

6.1 

Auksjonssalæret utgjør 10 % av budsummen og tillegges budsummen. Auskjonssalæret skal likevel minimum utgjøre NOK 5.000,- og maksimum NOK 9.900,-.

6.2 

Faktura sendes via e-post innen 24 timer etter at auksjonens er avsluttet.

6.3 

Auksjonssalæret gjelder per kjøretøy som er kjøpt, og etter bruttopris.

6.4 

Budsummen tillegges auksjonssalær og moms i henhold til gjeldende satser. Såfremt kjøretøyet er momspliktig, tillegges også den til enhver tid gjeldende momssatsen. Salær faktureres med samme momsstatus som bilens budsum.

6.5 

Hele kjøpesummen (budsummen + salær + eventuelle avgifter) skal betales straks etter mottakelse av faktura og ut fra kjøpsoversikten med spesifikasjon av salærer. Betaling skal skje ved straksbetaling fra Kjøperes bank. BCA Bilauksjon AS er tidligst forpliktet til å utlevere kjøretøyet til transport, samt kjøretøyets papirer, til Kjøper når betalingen er synlig og ugjenkallelig mottatt på BCA Bilauksjon AS sin bankkonto. Kontanter, sjekker og kredittkortbetalinger godtas ikke.

6.6 

Eiendomsretten til det kjøpte kjøretøyet går først over til Kjøper når kjøpesummen med eventuelle renter og kostnader er fullt ut betalt til BCA Bilauksjon AS og behørig dokumentert. Inntil hele kjøpesummen inkl. renter og kostnader er betalt, og kjøretøyet er utlevert til Kjøper, er Kjøper ikke berettiget til å råde over kjøretøyet på noen måte, herunder å videreselge kjøretøyet, innregistrere kjøretøyet, belåne kjøretøyet, melde kjøretøyet til eksport, få utstedt nytt registreringsbevis m.m.

6.7 

Såfremt kjøpesummen ikke betales rettidig i henhold til pkt. 6.5, avgjør BCA Bilauksjon AS om kjøretøyet skal fremstilles på auksjon igjen, og at kjøpet derfor skal heves overfor Kjøper. Denne bestemmelsen fritar ikke Kjøper for erstatningsansvar overfor så vel Selger som BCA Bilauksjon AS. BCA Bilauksjon AS avgjør i hver sak størrelsen på beløpet som Kjøper er erstatningsansvarlig for. Overholder ikke Kjøper betalingsfristen eller erstatningsansvaret, kan Kjøper utelukkes fra auksjonen (også fremtidige auksjoner), samt rettsforfølgelse.

6.8 

Avregning til Selger skjer når overdragelsen av kjøretøyet er tilfredsstillende + dokumentert, oftest i form av registreringsbevis fra Selger, og når Kjøper har betalt hele kjøpesummen til BCA Bilauksjon AS. Avregning til Selger skjer via bankoverføring.

6.9

I overensstemmelse med gjeldende bransjenorm, aksepterer Selger ved denne avtales inngåelse  omvendt fakturering (self-billing) i den forstand at BCA Bilauksjon AS har rett og plikt til å utstede avregningsdokument på vegne av i forhold til selger.

 


7.0 Transport

 

Kjøpte kjøretøy kan først transporteres når gyldig betaling er mottatt og bekreftet registrert hos BCA Bilauksjon AS. Såfremt gyldig betaling er mottatt, transporteres det kjøpte kjøretøyet fortest mulig. Skriv evt. til [email protected] for prisinformasjon, eller se link til norske priser https://no.bca-europe.com/page/Transport.

BCA Bilauksjon AS har ikke ansvar for forsinket levering av kjøretøyet eller forsinket innlevering av eierskiftemelding når dette skyldes forhold utenfor BCA Bilauksjon AS sin kontroll, for eksempel forsinkelser fra verksteder, importører eller transportselskaper m.m. BCA Bilauksjon AS kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for forsinkelsen, og kan dermed ikke holdes ansvarlig for Kjøpers indirekte tap, herunder avsavnstap, eller for utgifter til leiebil o.l.

 


8.0 Selgers ansvar for feil og mangler

 

8.1

Kjøperen kan kun heve et auksjonskjøp i følgende tilfeller:

8.1

Hever Kjøper et auksjonskjøp i andre tilfeller enn de som er uttrykkelig nevnt ovenfor i punkt I)-VII), skal Kjøper dekke kjøpesummen og alle kostander, inkludert gebyrer og andre utgifter som har oppstått som følge av den urettmessige hevingen.

 


9.0 Reklamasjon og frister

 

9.1

Enhver reklamasjon eller innsigelse fra kjøperen skal skje skriftlig og rettidig og med bildedokumentasjon, innen 24 timer etter mottakelsen av kjøretøyet, via reklamasjonsskjemaet på hjemmesiden: https://no.bca-europe.com/page/Claims.

9.2

Transportskade skal angis på CMR-transportdokumentet og vedlegges kravet.

9.3

Såfremt Kjøper har innsendt en reklamasjon korrekt via reklamasjonsskjemaet på hjemmesiden, vil Kjøper innen kort tid motta en kvittering på dette.

9.4

Reklamasjon kan under enhver omstendighet ikke fremsettes etter at et kjøretøy er omregistrert på Kjøper.

9.5

Avhengig av typen reklamasjon, kan det avholdes en inspeksjon (omtalt «voldgiftsinspeksjon»), som arrangeres av en uavhengige tredjepart oppnevnt av BCA Bilauksjon AS.

9.6

Om nødvendig vil en inspeksjon av kjøretøyet bli arrangert og gjennomført innen 5 arbeidsdager etter mottakelse av reklamasjonen.

9.7

BCA Bilauksjon AS vil underrette Kjøper om utfallet av inspeksjonen innenfor 2 arbeidsdager.

9.8

Hvis reklamasjonen blir godkjent, vil BCA Bilauksjon AS annullere kjøpet i overensstemmelse med punkt 8.1 i denne avtalen.

9.8

Hvis reklamasjonen blir godkjent, vil BCA Bilauksjon AS annullere kjøpet i overensstemmelse med punkt 8.1 i denne avtalen.

9.9

Dersom kjøretøyet viser seg å etterkomme standardene og beskrivelsen ved kjøpstidspunktet, vil ikke reklamasjonen bli godkjent. Kjøperen vil hefte for kostnaden for voldgiftsinspeksjonen.

9.10

Hvis en av partene bestrider resultatet av BCA Bilauksjon AS sin voldgiftsinspeksjon, har denne rett til å henvise saken til en ekstern og uavhengig voldgift som utnevnes av BCA Bilauksjon AS.

 


10.0 Såfremt et kjøretøy tas i retur

 

 


11.0 Verneting og lovvalg

 

11.1

Enhver tvist som måtte oppstå avgjøres ved ordinær domstolsbehandling og med Oslo tingrett som avtalt verneting.

11.2

Norsk rett skal legges til grunn i enhver tvist som måtte oppstå. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av et annet lands rett. CISG (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) skal ikke benyttes.

11.3

Ved motstrid mellom disse auksjonsvilkårene og bakgrunnsretten skal disse auksjonsvilkårene gå foran.